Werkwijze & tarieven

werkwijze van uw POMMijn werkwijze start met een kennismaking. We willen allebei weten of en op welke manier wij het beste kunnen samenwerken. Ik werk vanuit mijn eigen locatie, dus het is heel belangrijk om de werkwijze goed op elkaar af te stemmen. Hierna duiken we de diepte in! Zo leer ik uw bedrijf, uw producten, diensten kennen. Ook kijken we gelijk naar uw marketing en communicatie activiteiten. In dit gesprek stel ik u diverse vragen om een beter beeld te krijgen welke middelen worden ingezet, welke activiteiten u heeft uitgevoerd en met welk resultaat. Maar ook waar u naar toe wilt en welke problemen u nu ervaart. Zodra duidelijk wat u van mij verwacht kan ik dit met een voorstel aan u terugkoppelen. Dit voorstel kan een compleet plan met uitvoering zijn, maar ook het uitwerken van een eenmalige campagne of het verbeteren van uw website zijn. Het is geheel afhankelijk van hetgeen u nodig heeft.

Begroting vooraf & vast uurtarief

Duidelijkheid, daar houd ik van. Daarom geen omslachtige berekeningen, maar transparantie. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden krijgt u een projecttarief en/of een uurtarief voor de uitvoering van de Online Marketing activiteiten.

De kosten onder controle

Wekelijks krijgt u een terugkoppeling van de werkzaamheden en de bijbehorende uren. De facturering vindt maandelijks plaats. Zo houdt u controle over de kosten.

Flexibiliteit

De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Dus geen contract voor een paar maanden, een half jaar of langer. Uw POM ondersteunt waar en zolang u dat wenst.