Online Marketingplan – doel, doelstellingen & strategie

Online Marketingplan, het uitgangspunt voor jouw online business!

Je hebt een geweldig idee. Een product of dienst en je wilt dit online gaan verkopen. Je bent enthousiast en weet al precies hoe je het wilt gaan doen. Of nog niet. Hoe je er ook voor staat, de eerste stap is het opstellen van een strategie, een doordacht Online Marketingplan. Dit plan vormt de basis voor alles wat je via internet zult gaan doen. Het geeft richting en zorgt voor de juiste structuur, nu en in de toekomst. Misschien zie je de noodzaak van een dergelijk plan niet in, en bereik je je doel zo ook wel. De vraag is alleen, hoe en hoe snel wil je het bereiken. Met een goed doordacht plan bepaal je de snelste route zonder omwegen.

Waarom wordt het plan vaak overgeslagen?

Het opstellen van een plan wordt vaak overgeslagen omdat men direct aan de slag wil. Ondernemers willen doen en niet denken. Ze hebben dan al goede plannen (een strategie) in hun hoofd en weten dat onderweg bij te stellen. Dat kan werken, maar het kan ook tegen je werken. Zeker als je met andere samenwerkt is een geschreven plan van belang. Het helpt misverstanden te voorkomen.

De inhoud van het plan

Voor de meeste marketeers is het de gewoonste zaak van de wereld om ieder jaar – of regelmatig – een marketingplan te presenteren. En ieder plan heeft tot doel om weer een stapje dichter bij het einddoel te komen. Dan hebben we gelijk al een paar belangrijke termen te pakken.

 1. Wat is doel van het plan – wat wil je uiteindelijke bereiken?
 2. Wat zijn de onderliggende doelstellingen – welke tussenstappen neem je om dit doel te bereiken?
 3. Wat is jouw strategie – hoe wil je jouw einddoel bereiken? Dit is jouw plan!

Vergelijk het maar met een zomervakantie in Zuid-Frankrijk. Je hebt alles geregeld en je moet er alleen nog naar toe rijden. Je hebt een bepaalde aankomsttijd in de gedachte en wilt er zo snel mogelijk zijn. Dan kies je toch ook de kortste route? Nu kun je zeggen: ik kies altijd de leukste route, langs mooie plaatsen en bezienswaardigheden. Prima, maar dan heb jij een ander doel voor ogen en daar horen andere doelstellingen bij en ook een andere strategie.

Het plan start dus met het doel en doelstellingen. Deze zijn zeer nauw aan elkaar verbonden. In het Engels gebruiken ze de termen Goal en Objectives. Goal is het einddoel en de Objectives zijn de doelstelling. Een andere beschrijving van doel is “de stip aan de horizon”. Dat waar je heen wilt. Vaak hangt het samen of is het een directe afgeleide van de missie.

Om terug te komen op de zomervakantie, het doel is de eindbestemming – Zuid Frankrijk. Eventuele doelstellingen kunnen bepaalde meetbare punten zijn, zoals een grensovergang of tussenstops. Zo wil je bijvoorbeeld binnen 1,5 uur de Nederlandse grens hebben gepasseerd en voor 12 uur Frankrijk zijn. Om deze doelstellingen te halen, heb je een bepaalde strategie – bijvoorbeeld vroeg vertrekken en de snelste route volgen. Mocht je nu ergens vertraging oplopen, dan kun je ervoor kiezen om de route – de strategie – aan te passen.

Het formuleren van doel & doelstellingen

Heel vaak wordt een doel(stelling) te vaag beschreven. Bijvoorbeeld “wij willen meer Online succes”, waarbij het doel niet specifiek is en niet meetbaar. Zo is “succes” al heel subjectief en voor iedereen anders. Wanneer heb jij succes?

Belangrijk bij het formuleren van jouw doel(stellingen) is dat je dit SMART doet. SMART staat voor Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden.

 1. Specifiek – bovenstaande doelstelling is niet specifiek, want waar is het op gericht? Waar wil je succes mee hebben en wanneer?
 2. Meetbaar – het is ook niet meetbaar, want wanneer heb je succes en wanneer heb je meer succes?
 3. Acceptabel – dat zou het kunnen zijn, aangezien je er alle kanten mee op kan.
 4. Realistisch – kan het ook zijn, omdat het niet specifiek en meetbaar is.
 5. Tijdsgebonden – de factor tijd ontbreekt volledig? Binnen welke termijn wil je dit bereiken?

Beter zou zijn:

Met product X wil ik in jaar 1 een omzetgroei van 10% bereiken via de inzet van Social Media.

TIP: Denk bij het formuleren van SMART doelen en doelstellingen altijd aan de 6 W-s – Wie, Wat, Wanneer, Waarom, Welke, Waarmee.

Bekijk ook deze infographic over doel, doelstellingen en strategie!

Prioriteiten stellen

Het kan zijn dat je diverse doelen hebt, dan is het belangrijk om te prioriteren. Je kunt nu eenmaal niet alles optimaal uitvoeren. En zodra je de focus verliest gaat het mis.

Zonder doel kun je niet scoren

Heb je moeite met het bepalen van een doel en de bijbehorende doelstellingen? Ga dan op onderzoek uit en verdiep je meer in jouw branche. Kijk naar de activiteiten van jouw belangrijkste concurrenten. Maar ook, hoe sta je er zelf voor? Wat heb je al gedaan en met welk succes. Vanuit dit punt kun je een startpunt definiëren.

Vergelijk het met een trap. Je staat onderaan – het startpunt/nulpunt. Stap voor stap ga je nu naar boven, want dat is je uiteindelijke doel! 

Het bepalen van de online strategie

Zodra je jouw doel en doelstellingen helder hebt, is het van belang om de grote lijnen van het plan te beschrijven. Hoe kom je bovenaan de trap? Onderdelen die minimaal in het plan moeten voorkomen zijn:

 1. Het aanbod – de beschrijving van jouw product of dienst, want daar draait het natuurlijk om.
 2. De doelgroep – aan wie ga je dit verkopen. Beschrijf jouw ideale klanten alsof het de buurman, buurvrouw is. Wat weet je over ze, wat doen ze, wat zijn hun interesses. De zgn Persona’s. Zo kun je straks bepalen HOE je ze kunt bereiken.
 3. Het verkoopproces – hoe kunnen ze jouw product, dienst verkrijgen? Welke stappen moeten ze doorlopen. Maar ook, hoe kun je ze prikkelen, interesseren zodat ze jouw site bezoeken en kopen.
 4. Welke online-kanalen ga je inzetten om jouw doelgroep tot actie te bewegen? Welke rol speelt jouw website hierin? En op welke manier zet je de diverse kanalen in?
 5. En natuurlijk jouw doel & doelstellingen – jouw meetpunten.

Zoals eerder aangegeven, dit plan is flexibel. Dit betekent dat je continue zaken moet analyseren en bijsturen. Het plan beschrijft de grote lijnen, maar daarnaast heb je per actie, campagne een plan. Hierin beschrijf je in detail wat je wanneer doet en hoe.