Doelgroep bepalen – geef ze een gezicht!

Het bepalen van een doelgroep is een hele belangrijke stap en misschien wel de belangrijkste stap in jouw plan. Immers, hoe goed jouw product of dienst ook is, als je het niet aan de juiste mensen aanbiedt zul je geen succes hebben. Neem dan ook de tijd om je te verdiepen in jouw doelgroep.

Hoe ziet jouw doelgroep eruit?

Voor de communicatie met jouw doelgroep is het belangrijk te weten met wie je het gesprek aangaat. Hoe ziet jouw (potentiële) klant eruit? Heb je al klanten, bekijk dan naar de kenmerken binnen deze groep. Wat voor type is hij/zij ? Wat doet hij/zij voor werk? Wat is hun woonsituatie? Wat zijn de interesses, hobbies? Wat voor bladen lezen ze? Welke sporten beoefenen ze? etc.. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk om persona’s te maken van onze potentiële klanten. Zo komt de doelgroep pas echt tot leven. Zo krijgen ze een gezicht!

Een persona is een karakterisering van een bepaald type klant. Deze klanten bestaan niet echt, maar worden  wel als zodanig beschreven. Dit betekent dat een persona wordt omschreven in termen van onder andere demografie, behoeften, biografie en voorkeuren. Ook worden soms foto’s toegewezen aan persona’s. Op deze manier krijgt de persona een gezicht, en kan er bij het ontwerpen van de gebruikersinterface (bijvoorbeeld een website) rekening worden gehouden met de manier waarop deze representatieve persona de website het liefst zou gebruiken.

Het belang van een goede doelgroep

Om een succesvolle campagne te voeren is het van belang dat je aansluit bij de belevingswereld van jouw doelgroep. En dat kan alleen als je weet hoe hun wereld eruit ziet. Het liefst zou je bij ze op de koffie gaan om ze beter te leren kennen, maar dat is onmogelijk. Maar het is wel belangrijk om hun wereld zo goed mogelijk weer te geven. Jaren geleden heb ik hier een Doelgroepsegmentatie over geschreven. Er is veel veranderd op het gebied van doelgroepsegmentatie, maar de rode draad van het verhaal is nog steeds niet anders.

Hoe gebruik je de informatie over jouw doelgroep?

De persona’s zijn bepalend voor de communicatie. Via welke kanalen jij met ze communiceert, maar ook hoe je dat doet. Jouw woordkeuze en beeldgebruik kan hierbij van doorslaggevende aard zijn.

doelgroep

Testen – bijstellen – evalueren

Ik ben een groot voorstander van testen, ook met doelgroepen. Vooral als je nog geen klantenkring hebt opgebouwd is het heel moeilijk om het juiste beeld te krijgen van de doelgroep. Start dan met de grote lijnen en ga testen. Bekijk de resultaten en stel de doelgroep desgewenst bij. Evalueer je actie en gebruik deze kennis om het grootschalig in te zetten. Dit proces moet je blijven herhalen om de beste samenstelling te kunnen achterhalen.