Begrippenlijst

Deze begrippenlijst is samengesteld op basis van de gepubliceerde pagina’s en artikelen. Op dit moment is deze begrippenlijst nog niet volledig. Daar wordt aan gewerkt.

Marketing

Er zijn diverse mooie definities voor de term Marketing in omloop, maar uiteindelijk komt het allemaal neer op “alles wat je doet om de verkoop van jouw producten/diensten te bevorderen.”

Online Marketing

Voor deze variant van Marketing geldt: alles wat je doet om via internet de verkoop van jouw producten/diensten te bevorderen. Het Online Marketingplan beschrijft jouw doel, doelstellingen en de wijze waarop je dit wilt bereiken.

Strategie
In de bedrijfskunde wordt de term strategie gebruikt voor verschillende fasen, namelijk:

– het proces om de missie, visie en positionering van de organisatie vast te stellen of te ijken en de bijbehorende doelen te stellen;

– voor de uitkomst van dat proces: namelijk de doelen die de organisatie over 2 tot 3 jaar wil bereiken;

– voor het plan waarmee we dat willen gaan realiseren.

Een strategie kan dan ook heel ruim beschreven worden en voor een korte tot lange periode worden ingevuld.

Online Strategie

Dit is een plan om met de inzet van online middelen een bedrijfsdoel te bereiken. Het plan wordt hierbij gebaseerd op de beschikbare inzichten. De online strategie heeft tot doel richting en houvast te scheppen. Kijk ook op de Online Strategie en Online Marketingplan pagina’s voor meer informatie en voorbeelden.

Doel
Een doel beschrijft hetgeen je wilt bereiken op de lange termijn. Het is de stip op de horizon die richting geeft aan de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Voorbeelden staat vermeld op de pagina over het Online Marketingplan.

Doelstelling

Dit zijn de korte termijn doelen, stappen/meetpunten die je moet halen om op het uitgestippelde strategische pad te blijven. Doelstellingen zijn daarmee onderdeel van de uitvoeringscyclus. Doelstellingen en doelen worden vaak door elkaar gebruikt. Deze infographic geeft goed weer hoe het precies zit. Of kijk naar de voorbeelden op de pagina over het Online Marketingplan.

Missie

In de missie wordt het bestaansrecht en identiteit van een organisatie gedefinieerd. Met de missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment.

Visie

Een visie is inspirerend. In de visie kijk je naar de wereld van nu en beschrijf je hoe jouw droomsituatie eruit ziet.